Järkeä ihmisprosesseihin

Muotioikkuihin ja yksittäisiin rohtoihin ajan ja rahojen tuhlaamisen sijasta digiaika edellyttää yhteen liitettyjä ihmisprosesseja. Ihmisten luontaiset perusosaamiset liittävät osaamisen hankinnan (rekrytointi) osaamisen kehittämiseen (valmennus). Jäsenten perusosaamiset muodostavat tiimien osaamiset.


Monikielisistä työkaluista WOPI mittaa osaamisen potentiaaleja, WOPI360 mittaa niiden toteumaa, WOPI-C osaamista ruokkivaa kulttuuria. Työkalut osaamisen johtamiseen.Perusosaamiset

Perusosaamiset ovat 14 osaavaa tapaa toteuttaa työn viittä perusmuotoa: itsenäistä toimintaa, johtamista, yhteistyötä, suunnittelua ja ongelmanratkaisua sekä sovitetta työympäristöön. Samoilla perusosaamisilla kuvataan tehtäviä, yksilöitä ja tiimejä, alla.

Itsenäinen toiminta
1. Paneutuminen, laadun tavoittelu
2. Kilpaileminen, tuloksen tavoittelu
Johtaminen
3. Suunnan asettaminen, toiminnan johtaminen
4. Inspirointi, ajatusten ja tunteiden johtaminen
Yhteistyö
5. Viestintä, yhteydenpito
6. Muiden neuvonta, tuki
7. Muiden kuuntelu, palvelu
Suunnittelu & ongelmanratkaisu
ToteuttavaaUudistavaa
8. Fakta- vs. ideasuuntaus
9. Kohdentuva vs. laaja hahmotus
10. Yleispätevät vs. luovat ratkaisut
11. Varovainen - riskiä ottava toimeenpano
Työympäristö & näkymät
12. Stabiili vs. Mobiili työympäristö
13. Realismi vs. Optimismi
14. Itsetutkiskelu


Lisäosaamiset

Tiimityötä, johtamista, uuden oppimista, innovaatiota ja työhyvinvointia valmennetaan opetuksellisilla itsearviokyselyillä joita seuraa varsinainen WOPI arviointi.

Tiimityö
Tiimiroolit - tiiminvetäjä, valvoja, yhdessätekijä, spesialisti, ideantuottaja
Johtaminen
Johtamisroolit - suunnanasettaja, hallinnoija, osallistuja, valmentaja, muutosagentti
Oppiminen
Oppimistyylit - kokemuksellinen, analyyttinen, käsitteellinen, tekemällä oppiminen
Innovaatio
Kaksivaihemalli - Luova tuotos -> Implementointi
Työhyvinvointi
Yksilön suojat & alttiudet - optimismi, työuupumus, jne.
Yksilön selviytymiskeinot - suora toiminta, vuorovaikutus, suunnittelu, etäistäminen, huomio itseen


Sulje

Helsinki (HQ)

Competence Dimensions Oy

Helpdesk

GMT +3:00 - ± 1:00
helpdesk(at)wopi.net